Wspomnienie św. Jana Chrzciciela

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela

24 czerwca 2016 zgodnie z zapowiedzią Na Skałce w "Wojtyłowej Gazdówce"  miała miejsce uroczysta Msza Sw. w intencji Całego szeroko rozumianego  Ruchu Pasterskiego w Ochotnicy czyli Gadów Baców i Juhasów . Mszy św. w oprawie góralskiej  przewodniczył ks. dr Stanisław Kowalik proboszcz Parafii  a jednoczenie Kapelan Gorczańskiego Oddziału ZP w Ochotnicy Górnej, który w przybliżył wszystkim nasze Wołoskie korzenie i w sposób szczególny podkreślił WARTOŚĆ  codziennej pracy na "GAZDÓWCE".

GALERIA