25 lat Związku Podhalan – Oddziału w Ochotnicy Dolnej

25 lat Związku Podhalan – Oddziału w Ochotnicy Dolnej

Związek Podhalan Oddział w Ochotnicy Dolnej w roku 2017 świętuje ćwierćwiecze powstania. Z tej właśnie okazji w niedzielę 29 stycznia odbyła się uroczystość, z udziałem zaproszonych gości i miejscowych oraz okolicznych pocztów sztandarowych. 
Obchody 25-lecia Oddziału ZP połączone ze Spotkaniem Opłatkowym rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył kapelan Związku Podhalan w Polsce ks. dr Stanisław Kowalik z Ochotnicy Górnej w koncelebrze z ks. Proboszczem Pawłem Legutko i ks. Kanonikiem Stanisławem Wojcieszakiem. Podczas Eucharystii uroczyste ślubowanie złożyli nowo wstępujący do "Związkowej Rodziny" członkowie: Pani Katarzyna Chlebek, Pani Monika Polczyk, Pani Maria Tworek, Pani Joanna Jankowska oraz Pan Paweł Ziemianek.
Następnie zaproszeni goście i poczty sztandarowe miejscowego Związku Podhalan, Koła Łowieckiego „Cietrzew” oraz Oddziałów Związku Podhalan z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Łącka, Szczawnicy, Nowego Targu, Kamienicy, Łopusznej, Odrowąża Podhalańskiego, Jazowska i Niedźwiedzia w uroczystym przemarszu udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultury.
Tam wszystkich zgromadzonych przywitał prezes Oddziału Pan Jan Lizoń. Słowa uznania i gratulacji oraz życzenia trafiły do członków ochotnickiego oddziału m.in. od Pani Anny Paluch Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jana Hamerskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Pana Franciszka Ziemianka Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, Pana Andrzeja Sikory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Juliana Kowalczyka Wiceprezesa Związku Podhalan w Polsce oraz przedstawicieli zaproszonych delegacji Oddziałów Związku Podhalan. Odczytany został także list gratulacyjny przesłany przez Wiedeńsko-Krakowskie Stowarzyszenie Kultury.
W uroczystości wzięli także udział: Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna a zarazem Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Pani Agnieszka Zabrzewska Skarbnik Gminy Ochotnica Dolna oraz Radni Rady Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Ochotnicy Dolnej, prezes OSP w Ochotnicy Dolnej Pan Wojciech Chlipała oraz Sołtysi sołectw.
W wystąpieniu Pana Wójta mocno wybrzmiały słowa podkreślające, że działalność oddziału skupia się na prężnej wieloletniej pracy i podtrzymywaniu  takich wartości jak  honor, godność, piękno, tradycja i ojcowizna. Na ręce Pana Prezesa z najlepszymi życzeniami i gratulacjami pięknego jubileuszu Pan wójt przekazał czek i list gratulacyjny. 
Przewodniczący Rady Gminy natomiast w swoich podziękowaniach i gratulacjach przytoczył  słowa Ojca Świętego Jan Pawła II - „Górale to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, ażeby żaden obyczaj, żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie wyparły”.
Prezes Jan Lizoń wraz z Wiceprezesem Julianem Kowalczykiem podziękowali byłym prezesom oddziału ZP w Ochotnicy Dolnej za pracę na budowania tożsamości regionalnej oddziału oraz członkom Związku za wieloletnią działalność, zaangażowanie i wkład pracy wręczając ryngrafy i dyplomy.
Spotkanie uświetniły występy miejscowych zespołów regionalnych „Nucicki” oraz „Spod Gorca” a na zakończenie zagrał zespół „Ochotnicka Chałtura” składający się z członków Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna.
 
Zdjęcia Kinga Litwa
Oprac. MW
 

GALERIA