W Ochotnicy Dolnej powstanie nowy plac targowy

W Ochotnicy Dolnej powstanie nowy plac targowy

Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski w dniu dzisiejszym (30.11.2017) z rąk Wicemarszałka Stanisława Sorysa otrzymał umowę gwarantującą dofinansowanie do budowy targowiska w Ochotnicy Dolnej.

Dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł pochodzi ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zakończona w połowie 2019 roku.

- Dzięki środkom unijnym już za półtora roku w 10 gminach Małopolski powstaną nowoczesne targowiska. Realizacja tych projektów – jak pokazała poprzednia perspektywa – jest niezwykle ważna dla mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Dzięki przebudowie lub utworzeniu zupełnie nowych placów targowych poprawią się warunki handlu, a mieszkańcy czy turyści w jednym miejscu będą mogli kupić regionalne produkty, lokalne przysmaki czy świeże, pochodzące z ekologicznych upraw owoce i warzywa – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys. Warto przypomnieć, że w poprzedniej perspektywie w ramach środków z PROW 2007-2013 samorząd województwa na modernizację 23 małopolskich targowisk przeznaczył dofinansowanie w wysokości 16 mln zł. Inwestycje te spotkały się z pozytywnym odbiorem lokalnych społeczności, dlatego też kontynuujemy przedsięwzięcie w kolejnych małopolskich gminach - dodał.

- Cieszę się, że moje działania zakończyły się sukcesem i Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na budowę targowiska. Wreszcie zarówno mieszkańcy, jak i handlujący będą mogli w lepszych warunkach, bez względu na warunki pogodowe, handlować towarem. W projekcie zaplanowane mamy również publiczne toalety oraz miejsca parkingowe -  powiedział Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski.

Targowisko zlokalizowane zostanie w centrum Ochotnicy Dolnej poniżej drogi do os. Młynne. W ramach placu targowego zbudowane zostaną stanowiska do handlu otwartego /wiaty/ przeznaczone dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz budynki handlowe wraz z miejscami postojowymi.

Oprac. na podst. mat UM oraz własnych.

GALERIA