IV akcja sprzątania rzek i potoków

IV akcja sprzątania rzek i potoków

Akcja sprzątania rzek i potoków na terenie naszej gminy została przeprowadzona tak, jak zaplanowano: w sobotę 14 kwietnia przy idealnej pogodzie.  

W sobotę mieszkańcy, którzy tylko mogli stawili się w gotowości do sprzątania. Najliczniej gminę reprezentowali starsi uczniowie wraz z nauczycielami, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, radni, strażacy, piłkarze Klubu Sportowego GORC OCHOTNICA. Do akcji włączyli się także Zarząd Okręgu PZW Nowy Sącz, członkowie Klubu Przyjaciół Dunajca, a na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy Górnej członkowie Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”.

 Dla uczestników akcji z budżetu gminy zostały zapewnione worki, rękawiczki oraz wywóz zebranych odpadów. W tym roku łącznie zebrano ok. 5 ton śmieci, były to głownie puszki, butelki plastikowe, torebki jednorazowe, opony.

Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, szczególnie dyrektorom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży szkolnej ze wszystkich miejscowych szkół, a także mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, członkom PZW okręg w Nowym Sączu i członkom Klubu Przyjaciół Dunajca, członkom KS „Gorc Ochotnica” za czynne włączenie się w akcję sprzątania Gminy. Podziękowania kieruje także do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej za sprawne zebranie i wywiezienie śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tylmanowej.

Dziękujemy także Kierownictwu firmy EMPOL, która współpracowała z nami przy organizacji akcji i jeszcze tego samego dnia zebrała zgromadzone przy drogach śmieci.

 

GALERIA