Dwór w Tylmanowej czeka na renowację i odbudowę

Dwór w Tylmanowej czeka na renowację i odbudowę

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska – Słowacja, który obradował 25- 26 czerwca br. w Wiśle ocenił 56 projektów, złożonych w naborze ogłoszonym przez Euroregion „Tatry”, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny.

Projekt Gminy Ochotnica Dolna złożony wraz z partnerem słowackim pn. „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze" przewiduje dotację środków finansowych na renowację zabytkowego dworu, w wysokości ok. 8,5 miliona złotych - który jest jedynym tego typu zabytkiem w naszej Gminie.

Projekt nasz również przeszedł pozytywną ocenę jednak znalazł się na liście rezerwowej gdzie będzie oczekiwał na realizację po uruchomieniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, który uczestniczył w obradach - zwiększonego budżetu na ten program, w co bardzo wierzymy, oczekujemy i mamy nadzieję otrzymania wsparcia i odnowienia naszego zabytku.