Spotkanie partnerów projektu „W dolinie Dunajca”

Spotkanie partnerów projektu „W dolinie Dunajca”

Wczoraj (3.04.19 r.) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie robocze w sprawie projektu „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem słowackim. Zadanie będzie polegać na restauracji i modernizacji klasycystycznego dworu Berskich w Tylmanowej oraz renowacji i modernizacji kompleksu klasztornego w Czerwonym Klasztorze nad Dunajcem.

Na spotkanie z Wójtem Gminy Panem Tadeuszem Królczykiem przybył Pan Milan Gacik - przedstawiciel  Stowarzyszenia Cyprian z Czerwonego Klasztoru, Antoni Nowak – wieloletni Dyrektor Biura Związku Euroregionu „Tatry”, Anna Majorczyk – autorka wniosku „W dolinie Dunajca”. W spotkaniu wzięli udział także Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna Pani Maria Łojas – Jurkowska oraz pracownicy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

W trakcie spotkania omówiono procedury i działania partnerów niezbędne do podpisania umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, poruszono kwestię dotyczącą  analizy finansowo – ekonomicznej polskiego i słowackiego partnera, dokumentacji technicznej oraz harmonogramu działań zawartych w projekcie. 

19 marca br. Komitet Monitorujący Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020 podjął decyzję o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu „W dolinie Dunajca” Wysokość dofinansowania to 2 473 919, 89 euro.

GALERIA