Umowa dotycząca renowacji dworku „Bajka” w Tylmanowej podpisana

Umowa dotycząca renowacji dworku „Bajka” w Tylmanowej podpisana

Wczoraj (12.09.2019 r.) we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020 w Krakowie została podpisana umowa na realizację projektu pn. „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”.

Wartość projektu wynosi 1 951 970,46 €. Dofinansowanie to 85% tj. 1 659 174,84 €.

Okres realizacji projektu jest przewidziany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 i jest ściśle powiązana z renowacją  Czerwonego Klasztoru na Słowacji prowadzoną przez partnera Gminy Ochotnica Dolna Stowarzyszenie Cyprian.

Umowę podpisali Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rafał Baliński oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.  

- Renowacja dworu Bajka, to ogromna szansa, ale też ogromne wyzwanie. Prace renowacyjne obiektów zabytkowych, to jedne z najtrudniejszych inwestycji – podkreśla Wójt.  

Renowacja obiektów rozszerzy i uatrakcyjni polsko-słowacką ofertę kulturową i turystyczną w dolinie Dunajca.

Projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia przez gminę Ochotnica Dolna jako partnera wiodącego we współpracy z Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Zostaną  zrealizowane następujące zadania:

  1. Restauracja i modernizacja dworu w Tylmanowej oraz renowacja i modernizacja Czerwonego Klasztoru
  2. Rewitalizacja parków przy dworze w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze wraz z realizacją infrastruktury rekreacyjnej
  3. Utworzenie ekspozycji muzealnych i organizacja wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dolinie Dunajca

W wyniku realizacji zad. 1. zostaną odnowione i zmodernizowane dwa unikatowe zabytkowe obiekty, poprawi się ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zad. 2. pozwoli zrewitalizować istniejące przy zabytkach parki - dworski i klasztorny, gdzie powstaną punkty widokowe, miejsca odpoczynku i inne elementy infrastruktury rekreacyjnej. W wyniku realizacji zad. 3. powstaną 2 nowe ekspozycje muzealne.

Zaplanowano także działania miękkie:

  • warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat historii dworu Berskich i kultury ludowej Gminy Ochotnica Dolna oraz dziejów Czerwonego Klasztoru,
  • historyczna rekonstrukcja dotycząca spławu drewna na Dunajcu i transportu rudy żelaza traktem pienińskim ze Spisza przez Czerwony Klasztor do Tylmanowej,
  • impreza plenerowa „Noc Świętojańska z flisakami z doliny Dunajca“,
  • konferencja dotycząca ochrony zabytków kultury materialnej i niematerialnej w dolinie Dunajca
  • wydane zostanę materiały informacyjne, wspólna publikacja i edukacyjny film krótkometrażowy.

 

 

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.