Rusza gorczańska kampania ekologiczna

Rusza gorczańska kampania ekologiczna

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie „Gorczańskiej kampanii ekologicznej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioskodawca w ramach realizacji zadania planuje spójne działania marketingowe na rzecz regionu polegające na promowaniu obszaru z wykorzystaniem jego ekologicznych atutów. W tym celu zostanie opracowana wielozadaniowa kampania promocyjna mająca na celu stworzenie marki ekologicznej Gminy Ochotnica Dolna. Zostanie opracowana grafika oraz hasło, które wykorzystywane będą w promowaniu obszaru (np. na materiałach promocyjnych). Grafika i hasło, które powstaną będą budzić pozytywne skojarzenia oraz będą pozostawać w pamięci mieszkańców i odwiedzających Gminę turystów. W ramach kampanii ekologicznej powstanie ekotorba oraz materiały zdjęciowe i filmowe (trzy eko - spoty po 15 sekund, eko – film 30 sekundowy).

Celem kampanii promocyjnej jest ukazanie ekologicznej strony krajobrazu Gorców, wyeksponowanie ich piękna i skoncentrowanie się na niepowtarzalnej naturze, o którą warto i trzeba zacząć dbać (ekospoty i materiały zdjęciowe). Idę kampanii jest również dotarcie do świadomości mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, aby w swoich gospodarstwach domowych używali materiałów wielokrotnego użytku i tym samym ograniczyli nadmierną produkcję śmieci (ekotorby).

Podczas realizacji zadania nastąpi promocja walorów naturalnych Gminy Ochotnica Dolna oraz jej zasobów przyrodniczych.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.