Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii

Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii

Gmina Ochotnica Dolna w 2020 r. zrealizuje zadanie pn. „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii” dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zostanie przebudowana nawierzchnia w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej, wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową iluminacji i zielenią.

Główne zagospodarowanie terenu stanowi kamienny pomnik tzw. Pomnik Krwawej Wigilii, noszący również nazwę „Ochotnicka Nike”, wykonany według projektu Henryka Burzca. Pomnik w szczególny sposób upamiętnia pacyfikację Ochotnicy, dokonaną przez okupantów niemieckich 23 grudnia 1944, zabijając 50 mieszańców. Symboliczna nazwa Krwawa Wigilia odnosi się do wigilii Bożego Narodzenia, która tamtego roku obchodzona była w sobotę 23 grudnia.Pacyfikacja Ochotnicy była jedną z najkrwawszych niemieckich akcji represyjnych na Podhalu. Dzień wcześniej tj. 22 grudnia została dokonana pacyfikacja os. Rzeka, Jurki i Mastaletrze w Tylmanowej. Zginęło wówczas 9 mieszkańców.

Ponadto w projekcie przewidziano prace konserwatorskie pomnika – w tym wymianę płyt kamiennych cokołu. Teren inwestycji podzielono kompozycyjnie na dwie części: strefę „Sacrum” - znajdującą się w bezpośredniej bliskości pomnika, w obrębie istniejącego murka kamiennego oraz strefę „Profanum” – w znajdującą się od strony południowej, w obrębie której przewidziano lokalizację 12 tablic informacyjnych, związanych z historią Ochotnicy.

Na obszarze inwestycji przewiduje się lokalizację następujących elementów zagospodarowania i wyposażenia:

  • ogrodzenie panelowe - projektuje się systemowe ogrodzenie stalowe, składające się z przęseł panelowych oraz słupów
  • tablice informacyjne - na terenie rozmieszczono, 12 tablic informacyjnych, (6 tablic typu T1 oraz 6 tablic typu T2. Na tablicach przewiduje się wygrawerowanie informacji historycznych związanych z Ochotnicą Dolną
  • oświetlenie iluminacyjne - w projekcie przewidziano iluminacyjne oświetlenie pomnika oraz dekoracyjne punktowe oświetlenie w nawierzchni. Przewiduje się zainstalowanie dwóch typów opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED:
  • 59 punktów świetlnych zainstalowanych w nawierzchni – symbolizujących ilość ofiar Krwawej Wigilii i pacyfikacji os. Rzeka, Jurki i Mastaletrze w Tylmanowej.
  • 4 oprawy typu naświetlacz – na potrzeby iluminacji pomnika.
  • Nawierzchnie - na terenie przewiduje się kilka typów nawierzchni – w tym nawierzchnie nieprzepuszczalne: betonowe oraz nawierzchnie przepuszczalne: ze żwiru drobnoziarnistego i kamieni rzecznych.
  • zieleń dekoracyjna i okrywowa - projektowana zieleń stanowić będzie uzupełnienie aranżacji przestrzennej Pomnika. Kompozycja roślin podkreśla najważniejsze elementy w obrębie działek znajdujących się w zakresie projektu.

GALERIA