Eko kalendarz „Gorce 2020” - na nowy rok

Eko kalendarz „Gorce 2020” - na nowy rok

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej realizuje „Gorczańską kampanię promocyjną” dofinansowaną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach kampanii został wydany kalendarz ścienny „Gorce 2020” zawierający zdjęcia z regionu Gorców, ukazujące przyrodę, architekturę i kulturę. Kalendarz został wykonany z papieru pochodzącego z recyklingu. Jest zatem ekologicznym gadżetem promującym Gminę Ochotnica Dolna – jej wyjątkowość i różnorodność.

Kalendarz zawiera 12 unikatowych zdjęć prezentujących atuty przyrodnicze i kulturowe Ochotnicy i Tylmanowej. Autorem wszystkich fotografii jest Lucyna Kozub – mieszkanka Tylmanowej. Poszczególne strony kalendarza połączone są spiralą. 

Kalendarze „Gorce 2020” można odebrać w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej lub w Wiejskich Ośrodkach Kultury na terenie Gminy.

Poniżej zamieszczamy również PDF do kalendarza.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Gorce – Pieniny”.

GALERIA