Gorce turystycznym światem

Gorce turystycznym światem

Przedstawiciele społeczności lokalnych z Ochotnicy i Tylmanowej,  w październiku br. (o ile sytuacja nie ulegnie pogorszeniu w związku z Covid 19), wezmą udział w targach World Travel Show 2020 w Warszawie. Są to największe targi turystyczne w Polsce.

Gmina na organizację wyjazdu na targi otrzymała dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją w obszary wiejskie”.

Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość przekazania informacji o regionie, zaprezentowania lokalnych produktów żywnościowych, kultury, tradycji i form turystyki. Nastąpi wymiany wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów i przede wszystkim promocja gorczańskiego regionu Polski, który ma ogromny potencjał turystyczny. Realizacja zadania ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu w Gminie Ochotnica Dolna, wzrostowi zainteresowania rolników, rzemieślników, właścicieli agroturystyk i mieszkańców wsi nowymi formami aktywności na polu działalności rolniczej i w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem udziału w targach jest promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego, na którym prezentowane będą tradycyjne produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze i materiały promocyjne pokazujące m. in. walory gminy Ochotnica Dolna, jej kulturę i dziedzictwo.

W ramach zadania „Gorce turystycznym światem” wnioskodawca zorganizuje:

  • stoisko Gminy Ochotnica Dolna na największych targach turystycznych w Polsce - World Travel Show 2020, na którym prezentowana będzie oferta turystyczna i przyrodnicza Gminy, a także lokalne tradycje i usługi kulinarne i kulturalne.
  • Specjalnie na targi zostanie opracowana „karta produktów lokalnych” w formie ulotki zawierającej kontakty do osób i przedsiębiorstw oferujących do sprzedaży lokalną żywność i artykuły rolno-spożywcze, która ułatwi kontakt pomiędzy wytwórcami, a nabywcami. Wzór karty zostanie także nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej z możliwością wydrukowania, co ułatwi przekazanie jej wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom, odwiedzającym i turystom) i wykorzystywanie jej w przyszłości.
  • Dodatkowo na targi opracowana zostanie broszura zawierająca informacje o lokalnych twórcach ludowych, artystach i rękodzielnikach wraz z ich danymi kontaktowymi, dzięki czemu osoby oglądające broszurę będą mogły zamawiać rękodzieło bezpośrednio u twórcy. Podobnie jak w przypadku karty produktów lokalnych wzór broszury zostanie nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej, co pozwoli na korzystanie z niego po zakończeniu operacji.
  • Zostaną także nagrane filmiki promujące wybrane atrakcje turystyczne Gminy zrealizowane w całości w technologii 360°. Filmy zostaną wykonane techniką umożliwiającą wyświetlanie ich na współczesnych okularach VR (wirtualna rzeczywistość), smartfonach i komputerach stacjonarnych. Zarówno obraz jak i dźwięk zostaną zarejestrowane w pełnym trybie sferycznym, dzięki czemu użytkownik będzie mógł płynnie rozglądać się dookoła i słyszeć towarzyszące temu doświadczeniu dźwięki.

Koszt całego zadania to 59 606,30 zł. Wartość dofinansowania to 53 592 zł tj. 90%. Wkład własny wynosi 6 014,30 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi