Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do turystycznej Karty Produktów Lokalnych

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do turystycznej Karty Produktów Lokalnych

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją w obszary wiejskie” na realizację zadania „Gorce turystycznym światem”. Więcej szczegółów tutaj.

 W ramach projektu zostanie m.in. opracowana Karta Produktów Lokalnych oraz Karta Lokalnego Rękodzieła. W obu opracowaniach zostaną umieszczone oferty mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej, skierowane głównie do kupujących, które umożliwią bezpośredni kontakt sprzedających z nabywcami.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy, zainteresowanych sprzedażą własnych produktów i wyrobów, do składania swoich ofert za pośrednictwem załączonego poniżej formularza. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@ochotnica.pl do 22 czerwca br. W przypadku dużego zainteresowania o publikacji oferty będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą od mieszkańców, którzy w swojej ofercie posiadają do sprzedaży m. in.:

- artykuły spożywcze własnej produkcji (m.in. mleko, miody, sery, mięso, wędliny, przetwory, jajka, chleb, placki, ciasta, zioła, itp.)

- rękodzieło i pamiątki regionalne (m.in. ceramika, rzeźby, malowidła, kierpce, paski góralskie, chusty, haftowane obrusy, pamiątki, kartki pocztowe, prace szydełkowe, maskotki, ozdoby świąteczne, makatki, torebki, itp.)

w ilościach pozwalających na ich sprzedaż szerszemu niż dotychczas gronu odbiorców. Odbiorcy będą kontaktowali się ze sprzedającymi bezpośrednio, dzięki podaniu w Karcie numerów telefonów kontaktowych.

Wydrukowane formularze są również dostępne na miejscu w Urzędzie Gminy, a dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie pod numerem tel. 724 624 100.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.