Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców

Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców

W Chorzowie, jak co roku, odbędą się Targi Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów, tym razem wyjątkowo nie w maju, a we wrześniu (25- 27 września br.). Przesunięcie terminu spowodowane jest pandemią koronawirusa. Od kilku lat, w chorzowskich targach, udział bierze Gmina Ochotnica Dolna, której przedstawiciele, delegowani spośród mieszkańców, organizacji i pracowników urzędu, prezentują ofertę turystyczną Ochotnicy i Tylmanowej. W aktualnym wydaniu Magazynu Targowego Gastro-Hotel, który co roku przed targami wydają organizatorzy, została zamieszczona informacja o stoisku Gminy Ochotnica Dolna, przy okazji relacji z ostatniej edycji targów Atrakcje Regionów w  Chorzowie. Poniżej strona z magazynu.

Na tegoroczne targi Gmina Ochotnica Dolna pozyskała dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją w obszary wiejskie” na realizację zadania „Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gorców”.

W ramach pozyskanych środków zostaną zorganizowane:

  • stoisko Gminy Ochotnica Dolna na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” odbywające się w największym Parku na Śląsku, w pobliżu Stadionu Śląskiego, na którym prezentowana będzie oferta turystyczna i przyrodnicza Gminy, a także lokalne tradycje i usługi kulinarne i kulturalne.
  • Specjalnie na targi zostaną opracowane gadżety: ołówki, długopisy, krówki reklamowe, puzzle, notesy, magnesy, kubki, które będą formą promocji regionu i elementem przypominającym uczestnikom targów o Gminie Ochotnica Dolna – zabrane ze stoiska przez zainteresowanych ofertą uczestników targów będą im służyć na co dzień i jednocześnie motywować do odwiedzenia Gminy lub wyszukiwania informacji o niej.
  • Dodatkowo na w/w targi opracowana zostanie mapa zawierająca informacje o Gminie: szlakach i atrakcjach - miejscach, które warto odwiedzić. Będzie to materiał praktyczny, pokazujący bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu, a jednocześnie propozycja spędzenia urlopu, weekendu w Gorcach w Gminie Ochotnica Dolna, w sposób aktywny np. wędrując do górach lub odwiedzając ciekawe miejsca. 

Głównym celem udziału w targach jest promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego, na którym prezentowane będą tradycyjne produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze i materiały promocyjne pokazujące m. in. walory gminy Ochotnica Dolna, jej kulturę i dziedzictwo.

Uczestnicy wyjazdu poprzez udział w targach i zapoznanie się z formami promocji regionu, sposobami informowania społeczeństwa o polityce rozwoju obszarów wiejskich będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną na swoim terenie. Udział w targach to bezcenna skarbnica wiedzy. Targi umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie innych społeczności lokalnych, grup, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z partnerami (współpraca branżowa).

Koszt całego zadania to 58 614,12 zł. Wartość dofinansowania to 52 556,99 zł tj. 90%. Wkład własny wynosi 6 057,13 zł.

Zgodnie z PROW 2007-2013 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW. Dlatego istnieje możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW. Dotyczy to podmiotów, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://ksow.pl

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GALERIA