Partner słowacki z wizytą w Ochotnicy

Partner słowacki z wizytą w Ochotnicy

W piątek (31.07) w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie projektu „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dwory w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. Projekt realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna wspólnie z partnerem  słowackim – Czerwonym Klasztorem.

Zadanie polega na restauracji i modernizacji klasycystycznego dworu Berskich w Tylmanowej oraz renowacji i modernizacji kompleksu klasztornego w Czerwonym Klasztorze nad Dunajcem.  

Na spotkanie z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Tadeuszem Królczykiem przybyli przedstawiciel Stowarzyszenia Cyprian z Czerwonego Klasztoru Milan Gacik oraz koordynator projektu „W dolinie Dunajca” Anna Majorczyk. W spotkaniu, z ramienia Gminy, uczestniczyła także Małgorzata Piątek – kierownik zespołu ds. zarządzania projektami. 

Podczas spotkania poruszono tematy bieżące dotyczące realizacji projektu, podsumowano dotychczasowe działania zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, określone zostały kolejne kroki, które w najbliższym czasie będą podjęte przez obie strony.

Szczegóły dotyczące projektu: http://www.ochotnica.pl/pl/211/4166/umowa-dotyczaca-renowacji-dworku-%E2%80%9Ebajka%E2%80%9D-w-tylmanowej-podpisana.html

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.

GALERIA