Badania geofizyczne w Ochotnicy i Tylmanowej

Badania geofizyczne w Ochotnicy i Tylmanowej

W dniach 27–30 lipca na terenie Gminy Ochotnica Dolna przeprowadzono badania geofizyczne z wykorzystaniem georadaru oraz metody tomografii elektrooporowej (ERT). Badania te miały na celu potwierdzenie lokalizacji, wskazywanych przez mieszkańców Gminy, miejsc pochówku z okresu II Wojny Światowej i pierwszych lat powojennych. Dodatkowo w ramach prac terenowych przebadano również kilka obiektów mogących mieć związek ze znacznie starszymi dziejami osadnictwa na tym terenie, a których lokalizację wskazywały opowieści usłyszane od najstarszych mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna.

Badania realizowali: dr inż. Wiesław Nawrocki – prezes Zakładu Badań Nieniszczących KPG sp. z o.o. Kraków, wieloletni współpracownik i ekspert miesięcznika „Odkrywca”, Paweł Marcinkowski – asystent techniczny KPG sp. z o.o. Kraków oraz dr inż. Bernadetta Pasierb – adiunkt w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawowali: dr Dawid Golik – pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz adiunkt w Instytucie Historii UJ mgr Krzysztof Buczek – asystent w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz mgr Wojciech Mulet – właściciel Skansenu Studzionki w Ochotnicy Górnej. Na miejscu obecny był także Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, który w ostatnim dniu badań podziękował naukowcom za zaangażowanie i rzetelną pracę.

Działania odbywały się w ramach zadania „Ocalić od zapomnienia”  dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w Kraju 2020”. Celem tego programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

GALERIA