Pamięci walczących

Pamięci walczących

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na realizację zadania „Pamięci walczących” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

 

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Środki przyznane dla Gminy Ochotnica Dolna zostaną przeznaczone na następujące zadania: działania związane z utrzymaniem właściwego stanu otoczenia miejsca pamięci, gromadzenie i publikacja danych o ofiarach walk i męczeństwa, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ofiarach walk poprzez organizację prelekcji, wystawy stałej i mobilnej oraz wydanie publikacji historycznej. 

Wysokości otrzymanego dofinansowania Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 90 000 zł.

Dofinansowano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.