Badania archeologiczne w Ochotnicy i Tylmanowej

Badania archeologiczne w Ochotnicy i Tylmanowej

W dniach 17–21 sierpnia na terenie Gminy Ochotnica Dolna miały miejsce badania archeologiczne, których celem było potwierdzenie lokalizacji lub odnalezienie mogił związanych z okresem II wojny światowej. Spośród kilkunastu wytypowanych do przyszłych poszukiwań miejsc, zdecydowano się w pierwszej fazie prac na przebadanie trzech stanowisk – dwóch na terenie Ochotnicy Górnej (m.in. jednego zlokalizowanego podczas wcześniejszych badań geofizycznych) oraz jednego w Tylmanowej. Kolejne badania terenowe zaplanowane zostały na przełom września i października 2020 r.

Badania realizowali: mgr arch. Igor Pieńkos – właściciel firmy archeologicznej „Ingwar”, mgr arch. Sławomir Konik i lic. arch. in spe Piotr Dudziński. Nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawował dr Dawid Golik – pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz adiunkt w Instytucie Historii UJ. Pracom przyglądali się także i uczestniczyli w nich jako wolontariusze uczniowie ze SP im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, uczestnicy warsztatu terenowego „Śladami partyzantów” z października 2019 r. Z archeologami spotkał się również Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk i Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami Małgorzata Piątek.

Działania odbywały się w ramach zadania „Ocalić od zapomnienia”  dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w Kraju 2020”. Celem tego programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Zdjęcia: Dawid Golik, Igor Pieńkoś

GALERIA