Rusza remont Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Rusza remont Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Gmina Ochotnica Dolna realizuje zadanie pn. „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii” dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej, wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową iluminacji i zielenią.

Wczoraj 25 sierpnia 2020 r., została podpisana umowa z wykonawcą i nastąpiło przekazanie placu budowy. Umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową iluminacji i zielenią, oraz roboty remontowo- renowacyjne pomnika podpisali Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna oraz Stanisław Bafia Pełnomocnik wykonawcy - Firmy Usługowo - Budowlanej ,,BAFIA" Karolina Bafia z Suchego koło Poronina. Przy podpisaniu umowy, a potem przy przekazaniu placu budowy obecni byli także Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Małgorzata Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami,  mgr inż. Rafał Czyrnek - Inspektor Nadzoru branży ogólnobudowlanej i dr inż. Przemysław Kowalski - Inspektor Nadzoru branży zieleni.

Roboty remontowo - renowacyjne Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej obejmują prace w zakresie trzonu pomnika: wykonanie rusztowań, demontaż tablicy pamiątkowej, oczyszczenie powierzchni całości poprzez piaskowanie, wykonanie izolacji w formie przepony poziomej, odsolenie trzonu, kompleksowa naprawa wszystkich powierzchni i elementów poprzez uzupełnienie tynków, elementów mas betonowych i cementowych oraz   kamiennych (trzonu i ramion pomnika, płaskorzeźb na trzonie głównym i trzonie znicza, elementów figuralnych, czaszy znicza), odtworzenie oryginalnego napisu z liter cementowo- betonowych, ujednolicenie kolorystyczne, hydrofobizacja całości.

 

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

GALERIA