Spotkanie partnerów w Czerwonym Klasztorze na Słowacji

Spotkanie partnerów w Czerwonym Klasztorze na Słowacji

Wczoraj (31.08.2020 r.) w Czerwonym Klasztorze na Słowacji odbyło się spotkanie w sprawie renowacji dworu Bajka w Tylmanowej i modernizacji klasztoru na Słowacji.

Gmina Ochotnica Dolna wraz z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem realizuje projekt pn. „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. 

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Cyprian Milan Gacik

Zarówno Gmina Ochotnica Dolna jak i partner słowacki znajdują się na tym samym etapie zaawansowania realizacji projektu tj. zakończyli prace nad opracowywaniem i uszczegółowieniem dokumentacji budowlanej i technicznej. Przed rozpoczęciem procedury dotyczącej zamówienia publicznego zwrócą się do swoich kontrolerów z wnioskiem o przeprowadzenie oceny ex-ante projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. projektu ogłoszenia o zamówieniu, projektu SIWZ, projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podczas spotkania Milan Gacik oprowadził Wójta po klasztorze i opowiedział o planowanych działaniach związanych z renowacją i modernizacją obiektu.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.

GALERIA