Pamięci walczących – remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej

Pamięci walczących – remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej

Trwa remont budynku dawnego sztabu AK w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Budynek reprezentuje unikatowe walory historyczne - był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. Zachował się w formie praktycznie nie zmienionej od 1944 roku co czyni go niezwykłym świadkiem historii i jedyną w swoim rodzaju pamiątką po partyzantach 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Budynek, wraz z upływem czasu, niszczał, dlatego jego remont uznano za priorytetowy.

Drewniany dom w górskim osiedlu Skałka w Ochotnicy Górnej został zbudowany w 1930 roku. Wzniesiono go w góralskim stylu typowym dla budownictwa międzywojennego. W czasie II wojny światowej budynek służył jako sztab dowódcy IV batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej kapitanowi Julianowi Zapale ps. "Lampart". Budynek był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, m.in. 24 września 1944 roku uroczyście zaprzysiężono tu 1 PSP AK. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę świętą, w której licznie uczestniczyła również miejscowa ludność. 18 października 1944 roku budynek sztabu wraz z umocnionym obozem partyzantów AK na Skałce był centralnym punktem tzw. "bitwy ochotnickiej" – trzydniowej potyczki pomiędzy partyzantami „Lamparta” i oddziałami niemieckimi. Akcja ta uważana jest za jedną z największych bitew partyzanckich w czasach II wojny światowej. Po drugiej wojnie światowej os. Skałka odwiedzali również partyzanci powojennego podziemia antykomunistycznego.

Budynek zostanie wyremontowany dzięki pozyskanemu przez Gminę Ochotnica Dolna dofinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020” na realizację zadania „Pamięci wałczących”. Szczegóły w linku: https://www.ochotnica.pl/pl/211/5014/pamieci-walczacych.html

 

W ramach zadania odbywają się następujące prace budowlane: wymiana pokrycia dachowego, oczyszczenie i impregnacja drewnianych elementów ścian, wymiana poszycia ścian szczytowych na nowe deski, wymiana okna i drzwi wraz z niezbędnymi obróbkami drewnianymi z zachowaniem formy i stylu tradycyjnego – historycznego, roboty wykończeniowe otoczenia budynku – plantowanie terenu, humusowanie, obsianie trawą.

W wyremontowanym budynku będzie się mieściła wystawa historyczna.

Dofinansowano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.

GALERIA