Remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej zakończony

Remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej zakończony

Pod koniec grudnia 2020 r. zakończył się remont zabytkowego budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Budynek był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. Zachował się w formie praktycznie nie zmienionej od 1944 roku co czyni go niezwykłym świadkiem historii i jedyną w swoim rodzaju pamiątką po partyzantach 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Budynek, wraz z upływem czasu, niszczał, dlatego jego remont uznano za priorytetowy.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Małgorzata Piątek Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Projektami, Stanisław Ligas Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mateusz Chlebek – Wykonawca, Grzegorz Wójciak – pracownik Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Budynek został wyremontowany dzięki pozyskanemu przez Gminę Ochotnica Dolna dofinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020” na realizację zadania „Pamięci wałczących”.

GALERIA