W dworku rodziny Berskich wykonano stratygrafię

W dworku rodziny Berskich wykonano stratygrafię

W związku z planowanym remontem klasycystycznego dworku rodziny Berskich w Tylmanowej prowadzone są działania związane z odpowiednim przygotowaniem zabytku do podjęcia w nim robót budowlanych. W styczniu zostały wykonane badania stratygraficzne, w związku z którymi, w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, odbyło się spotkanie podsumowujące. Wzięli w nim udział Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Radosław Pałka – wykonawca badań stratygraficznych oraz Rafał Czyrnek – inspektor nadzoru budowlanego. 

Odsłonięcia tynku w kilku miejscach pozwoliło na stwierdzenie, że pod warstwami farb znajdują się freski i malowidła, które są cennym materiałem koniecznym do zachowania podczas remontu i w związku z tym Pan Paweł Dziuban Kierownik Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie zalecił pogłębione badania stratygraficzne.

Projekt „W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.

GALERIA