W zdrowym ciele zdrowy duch – modernizacja i rozbudowa zaplecza rekreacyjnego w Tylmanowej

W zdrowym ciele zdrowy duch – modernizacja i rozbudowa zaplecza rekreacyjnego w Tylmanowej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które ma na celu  poprawę warunków spędzania czasu wolnego poprzez modernizację i rozbudowę zaplecza rekreacyjnego w Tylmanowej. 

W ramach realizacji inwestycji Wnioskodawca wykona modernizację i rozbudowę  zaplecza rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, poprzez: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zagospodarowanie zielenią dekoracyjną i okrywową. 

 

Na terenie zaplecza rekreacyjnego planowany jest montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń siłowni zewnętrznej typu rower siedzący oraz orbitrek. Zaproponowano montaż nowatorskiego wyposażenia  siłowni, które umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej podczas wykonywania ćwiczeń. Energia elektryczna może być bezpośrednio wykorzystywana do ładowania przenośnych  odbiorników energii elektrycznej, jak na przykład telefony, tablety, odbiorniki GPS, poprzez  wbudowane porty USB. Każde z urządzeń umożliwia monitorowanie sposobu i  intensywności użytkowania za pomocą aplikacji dostępnej zarówno dla właściciela terenu, jak też oferującej opcję indywidualnego rejestrowania postępów w ćwiczeniach dla każdego  użytkownika.

 

Na terenie zaplecza rekreacyjnego planowany jest jeden rodzaj nawierzchni przepuszczalnej

– ze żwiru. Zostanie ona zabudowana jako nawierzchnia bezpieczna,  pod urządzeniami siłowni.

 

Projektowana zieleń stanowić będzie uzupełnienie aranżacji przestrzennej siłowni zewnętrznej. Kompozycja roślin akcentuje lokalizację strefy ćwiczeń, stając się jednocześnie  integralną częścią tej przestrzeni. Łącznie przewidziano wykonanie nasadzeń 21 egzemplarzy krzewów grabu pospolitego oraz  wykonanie 12,6 m2 trawnika dywanowego.

W ramach operacji planowane jest przeprowadzenie 96 godzin zajęć ruchowo - sprawnościowych na zmodernizowanym obiekcie infrastruktury rekreacyjnej. Dodatkowo zajęcia rozbudowane będą o część merytoryczną w zakresie działań mających wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałających zmianom klimatu, jak również wykorzystania  odnawialnych źródeł energii.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”.