Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości:

- działka ewid. nr 16245/15 obręb Ochotnica Dolna przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

- działka ewid. nr 16245/16,  obręb Ochotnica Dolna przeznaczona do zamiany,

- działka ewid. nr 16121/4,  obręb Ochotnica Górna przeznaczona do zamiany.