Podpisano umowę na modernizację i rozbudowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Tylmanowej

Podpisano umowę na modernizację i rozbudowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Tylmanowej

Dzisiaj (01.04.2021 r.) w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie modernizacji i rozbudowy zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkole im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Umowę podpisał Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna przy udziale Jarosława Nowaka – przedstawiciela firmy WIMED.

Umowa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń wg projektu budowlano-wykonawczego autorstwa dr inż. Przemysława Kowalskiego.

Na przedmiot zamówienia składa się: wyposażenie siłowni zewnętrznej (rower siedzący i orbitrek), wykonanie nawierzchni, montaż obrzeży z desek modrzewiowych, zlikwidowanie nawierzchni trawiastej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego zadania dostępne są tutaj: http://www.ochotnica.pl/pl/211/5457/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-%E2%80%93-modernizacja-i-rozbudowa-zaplecza-rekreacyjnego-w-tylmanowej.html

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”.

GALERIA