Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej 363921K Jaszcze w Ochotnicy Górnej

Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej 363921K Jaszcze w Ochotnicy Górnej

Wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn.:

„Odbudowa drogi gminnej 363921K Jaszcze w km 3+005 – 3+555 i 3+805 – 4+005 oraz odbudowa mostu w ciągu tej drogi w km 3+860 w Ochotnicy Górnej – Gmina Ochotnica Dolna”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny dla postępowania): WZ.271.1.7.2021

Zakres robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zakres robót objęty inwestycją:

- odbudowa mostu w/c drogi gminnej K363921 w km 3+860.00,

- odbudowa nawierzchni drogi w km 3+005 – 3+555,

-  odbudowa nawierzchni drogi w km 3+805 – 4+005.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 – wariant bez negocjacji

Szczegółowe informacje w linku:

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1917420,odbudowa-drogi-gminnej-363921k-jaszcze-w-km-3005-3555-i-3805-4005-oraz-odbudowa-mostu-w-ciagu-tej-dr.html