Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Ochotnica Dolna 21.04.2021 roku

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1 kwietnia 2021  roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w temacie wędkarstwa  a w szczególności ; ochrony gatunków ryb i zwierząt wodnych, wpływu wędkarstwa na zachowanie równowagi przyrodniczej". w 2021 roku,  nie zgłoszono kandydatów reprezentujących  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk