8 mln na drogę i most w os. Brzegi w Tylmanowej

8 mln na drogę i most w os. Brzegi w Tylmanowej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej Tylmanowa – Łęg Dolny – Brzegi oraz mostu w os. Brzegi w Tylmanowej.

Kwota dofinansowania to 8 088 719,06 zł.

Zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I - w km od 3+387,00 do km 3+718,00, na odcinku II - w km od 5+533,00 do km 5+636,00, na odcinku III - w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 5+749,80 do km 5+854,20) wraz z przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 w miejscowości Tylmanowa ma być zrealizowane do 2023 r.

Wójt Tadeusz Królczyk podziękował wszystkim osobom, dzięki którym otrzymanie tego dofinansowania było możliwe – Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu Premierowi RP, Łukaszowi Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu, Annie Paluch Poseł RP, Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Łukaszowi Smółce Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego. Dziękuję wszystkim wyżej wymienionym za niezliczoną ilość spotkań, merytorycznych konsultacji i rozmów, dzięki którym ma szanse powstać inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców nasze gminy i całej Małopolski. Dziękuję wszystkim niewymienionym tu z imienia i nazwiska, którzy na jakikolwiek etapie przyczynili się do uzyskania tego dofinansowania.