Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2021 roku

O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA NA 2021 ROK

 

 

LP.

Nazwa  oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dolny Dunajca"

34-451 Tylmanowa

os. Króle 15C

Zadanie z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

"Prowadzenie zajęć  edukacyjno przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w temacie wędkarstwa a w szczególności;

- racjonalnych połowów,

- ochrony gatunków ryb i

   zwierząt wodnych,

- wpływu wędkarstwa na zachowanie równowagi przyrodniczej.

 

 

   10 000, 00 zł

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk