Informacja Starosty Nowotarskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Tylmanowa

Informacja Starosty Nowotarskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Tylmanowa