Wyjaśnienie do zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy netto:

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy netto: "Zakup i dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna"