Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Ochotnica Dolna: 18.06. 2021 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

                                                                                             

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej - wypełniony dokument w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Wszelkie informacje na temat CEEB można znaleźć w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej (pdf) oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq                                       

 

Urząd Gminy Ochotnica Dolna