Nowy plac zabaw w os. Kłodne w Tylmanowej

Nowy plac zabaw w os. Kłodne w Tylmanowej

W ubiegłym tygodniu (12 lipca) miało miejsce odebranie robót i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót dla inwestycji pn.: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej: placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dorosłych, z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną placu zabaw, zielenią i chodnikiem w osiedlu Kłodne w Tylmanowej”.

W odbiorze uczestniczyli: Krzysztof Jurkowski – Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Maciej Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Przemysław Kowalski – Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zielenią, Projektant, Bartosz Wszołek - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Jacek Zborowski – Podinspektor ds. budownictwa w UG, Andrzej Piotrowski – Pełnomocnik Wykonawcy i Wojciech Malik – Radny Sołecki.

W ramach inwestycji wykonano infrastrukturę rekreacyjno-sportową w postaci urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz bramek do gry w piłkę nożną. Zamontowano obiekty rekreacyjne dla dorosłych: ławostoły i nylonowe zadaszenie w przestrzeni przeznaczonej do rekreacji. Elementy placu zabaw zostały rozmieszczone na nawierzchni bezpiecznej z piasku z atestem PZH. Plac zabaw został ogrodzony ogrodzeniem systemowym.

Uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest zieleń w postaci 3 lip oraz niewielkich rabat trawiasto-bylinowych i trawników dywanowych (także na wyrównanej płycie boiska piłkarskiego).

Dostęp do terenu realizowany jest poprzez projektowany ciąg pieszy o nawierzchni szutrowej w geokracie.

GALERIA