Most w os. Tomaśki w Ochotnicy Dolnej po remoncie

Most w os. Tomaśki w Ochotnicy Dolnej po remoncie

14 lipca br. w Ochotnicy Dolnej - w sołectwie Młynne - nastąpił odbiór końcowy dla wykonania robót pn.: Modernizacja / remont mostu do os. Tomaśki na potoku Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna.

W odbiorze uczestniczyli: Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Janusz Liptak – Inspektor nadzoru inwestorskiego, Jacek Zborowski –Podinspektor ds. budownictwa, Sławomir Barnaś – Pracownik Urzędu Gminy, Dariusz Sikora - Firma Usługowo-Handlowa ,,SIKORA", Zbigniew Chlebek – Kierownik budowy, Krzysztof Jagieła - Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne, Irena Pawlik – Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Celem remontu było wykonanie prac naprawczych istniejącej płyty pomostowej oraz skrzydeł, wymiana balustrad stalowych, wykonanie nawierzchni na obiekcie i izolacji oraz remont dylatacji bitumicznej. Wykonano także asfaltowanie skrzyżowania  wraz z dojazdem po lewej stronie potoku i asfaltowanie dojazdu po stronie prawej. Powyższe prace miały także za zadanie zatrzymać  i zapobiec dalszej degradacji poszczególnych elementów pomostu, co wydłuży trwałość całego obiektu oraz poprawi komfort użytkowania mostu.

GALERIA