Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 17.09.2021 r.

AOK.0006.10.2021.JP.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się XLI/21 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odroczenia zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna.
 15. Interpelacje izapytania radnych.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu
i dźwięku z obrad Rady Gminy:

 www.ochotnica.pl, www.bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna.

 

Jednocześnie, przypominam, że mieszkańcy mogą brać czynny udział w każdej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podczas sesji zdalnej, ze względów technicznych wymagane jest zgłoszenie się do uczestnictwa w sesji najpóźniej na jedną godzinę przed jej rozpoczęciem  do biura obsługi Rady w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, pok. nr 011 lub pisemnie na dziennik podawczy, pok. 015, wraz z podpisaną informacją o obowiązku informacyjnym RODO (załącznik nr 1).

Konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę Google Chrome lub Microsoft Edge, oraz wbudowany mikrofon lub słuchawki z mikrofonem, a także podanie adresu e-mail, na który w dniu sesji zostanie przesłany link umożliwiający czynny udział w sesji poprzez zalogowanie się na „spotkaniu online” w platformie TEAMS.