Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na następujące Zadania inwestycyjne:

1. Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna - Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920 położonej w Ochotnicy Dolnej, Gmina Ochotnica Dolna.

1. Rozbiórka płyt betonowych – wielootworowych.

2. Korytowanie i ułożenie podbudowy żwirowej w miejscy zdemontowanych płyt.

3. Ścinanie poboczy trawnikowych.

4. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.

5. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

6. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm

7. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

8. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

9. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

10. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

11. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

12. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm

13. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

 

2. Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy w km 0+000 - 1+150 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.

 

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.

3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm

5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

6. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm

11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

12. Regulacja zjazdów do posesji.

13. Wymiana istniejącego wodościeku na nowy.

14. Montaż rusztu metalowego na zjeździe do posesji.

15. Wymiana wodościeków liniowych na wodościek typu Aco-drain lub równoważny D400.

16. Nadbudowanie studni z kręgów i wymiana krary metalowej na wzmocnioną.

 

3. Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszcze - Księżaki w km 0+000 - 0+720 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.

 

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.

3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm

5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

6. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm

11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

12. Regulacja zjazdów do posesji.

13. Oczyszczenie istniejącego wodościeku z namułu i darniny.

14. Przełożenie istniejącego wodościeku na fragmencie.

15. Ułożenie nawierzchni betonowej na zjeździe do drogi żwirowej.

 

4. Odbudowa drogi gminnej 363960K Tylmanowa - Wybrańce w km 0+000 - 0+180 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.

 

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.

3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

4. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

5. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 4cm

6. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

7. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

8. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm

9. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

10. Demontaż istniejącego ogrodzenia z cokołem betonowym.

11. Budowa nowego ogrodzenia w nowym przebiegu.

12. Wykonanie korytowania i podbudowy żwirowej na poszerzeniu jezdni.

13. Ułożenie podbudowy asfaltowej na poszerzeniu jezdni.

14. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm na poszerzeniu jezdni.

15. Ułożenie warstwy ścieralnej na rozjazdach, skrzyżowaniu i na zjazdach do posesji.

16. Wymiana wodościeków liniowych na wodościek typu Aco-drain lub równoważny D400.

 

5. Odbudowa drogi gminnej 363982K Tylmanowa - Górki w km 0+260 - 0+460 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.

 

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.

3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm

5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

6. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej.

7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.

9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm

11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

 

Kod CPV:

45233220-7, Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg

 

Zamawiający/Inwestor:

Gmina Ochotnica Dolna

34-452 Ochotnica Dolna

Os. Dłubacze 160

 

Data opracowania: wrzesień 2021

Dokumentację oraz wzory składanych pism znajdą Państwo w linku:

BIP

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1991708,odbudowa-drog-gminnych-uszkodzonych-w-wyniku-intensywnych-opadow-atmosferycznych-w-roku-2021.html

miniportal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97f47df7-167c-485e-8b84-32226e76163b