Nagranie XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - 27 września 2021

Nagranie XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - 27 września 2021

Ze względu na problemy techniczne wynikłe w dniu 27 września 2021 roku podczas transmisji i utrwalania obrazu i dźwięku XLI/21 sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz późniejszej analizie zakończonego nagrania informujemy, że nagranie ścieżki wideo obrad uległo trwałemu i nieodwracalnemu uszkodzeniu. W związku z tym część kamer Radnych na nagraniu może wyświetlać podgląd aktywności mikrofonu zamiast podglądu z kamery.

Nagranie ścieżki dźwiękowej jest wyraźne i kompletne. Obrady uznaje się za prawomocne.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odroczenia zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna.
 15. Interpelacje izapytania radnych.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.