Umowy dotyczące budowy mostu wraz z rozbudową drogi gminnej w os. Brzegi w Tylmanowej podpisane

Umowy dotyczące budowy mostu wraz z rozbudową drogi gminnej w os. Brzegi w Tylmanowej podpisane

Wczoraj (11 października) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się podpisanie dwóch umów dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego, infrastruktury technicznej i przebudową skrzyżowania w miejscowości Tylmanowa, Gmina Ochotnica Dolna”.

Zadanie podzielone jest na dwie części.

Część I obejmuje rozbudowę drogi w os. Brzegi w Tylmanowej w  trybie „zaprojektuj i wybuduj” na odcinkach w km od 3+387,00 do km 3+718,00,
oraz  w km od 5+533,00 do km 5+636,00. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD z Ochotnicy Dolnej. Koszt zadania to 2 087 551,17 zł brutto.

Natomiast część II obejmuje rozbudowę tej samej drogi gminnej w km od 5+636,00 do km 5+861,40 wraz z budową obiektu mostowego w km 5+749,80 do km 5+854,20) oraz z przebudową tarczy skrzyżowania w km 5+729,00 i będzie ona realizowana w trybie prawomocnej decyzji „ZRID”.

Wykonawcą tego głównego zakresu zamówienia będzie firma Primost Południe SP Z O.O.  z Będzina. Koszt tej części inwestycji to 10 564 897,04 zł brutto.

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowy z wykonawcami. Sygnatariuszem umowy z ramienia Firmy ESBUD był właściciel we własnej osobie - Pan Stanisław Chryczyk, natomiast z ramienia firmy Primost Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie był Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Banaszek.

Osobą towarzyszącą Wójtowi Królczykowi przy podpisaniu umów z Wykonawcami był Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji i jednocześnie Kierownik Zespołu ds. Inwestycji w tut. Urzędzie Gminy – Pan mgr inż. Paweł Cetera.

GALERIA