Sposoby wspomagające zatrzymanie wody na terenach rolniczych. Co robić by skutecznie walczyć z suszą? Gdzie szukać źródeł dofinansowania?

Sposoby wspomagające zatrzymanie wody na terenach rolniczych. Co robić by skutecznie walczyć z suszą? Gdzie szukać źródeł dofinansowania?

CYKL SZKOLENIOWY ONLINE DLA ROLNIKÓW Z MAŁOPOLSKI

 

KIEDY: 22.11, 25.11, 29.11, 2.12, 6.12 | godz. 18:30 – 20:00

 

Fundacja Aeris Futuro zaprasza rolników z województwa małopolskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatny cykl szkoleń online poświęcony technikom rolniczym przeciwdziałającym skutkom suszy i sprzyjającym zatrzymaniu wody w glebie, a także tematowi źródeł dofinansowań, jakie można pozyskać na ich wdrażanie.

 

Na cykl składa się pięć szkoleń tematycznych:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia wody w gospodarstwie rolnym
 2. Agroleśnictwo i zadrzewienia
 3. Osłona gleby i uprawy
 4. Próchnica źródłem życia
 5. Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

 

Wszystkie spotkania odbędą się w formie online. Ilość miejsc ograniczona!

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy się zarejestrować wypełniając FORMULARZ

 

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają broszurę informacyjną pt. Techniki rolnicze przeciwdziałające skutkom suszy w formie elektronicznej.

 

Prowadzący szkolenia: Marcin Wójcik – rolnik i edukator, inicjuje projekty edukacyjne i działania lokalne w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa i ochronie przyrody. Od 15 lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Prowadzi gospodarstwo rolne w Beskidzie Niskim, gdzie wdraża praktyki z zakresu rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa oraz praktyki rolnicze dla ochrony klimatu. Tworzy także lokalną sieć rolników. Jest zaangażowany w projekty międzynarodowe, współpracuje z uniwersytetami i jednostkami naukowymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty i szkolenia dla rolników.

 

Kontakt:

Monika Zielińska

mzielinska@aerisfuturo.pl

tel. 609 194 029

 

PROGRAM SZKOLEŃ

 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia wody w gospodarstwie rolnym

 

Data: 22.11.2021 r.

Godz. 18.30 – 20:00

 

 • Jak wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce?
 • Czy mamy się czego obawiać?
 • Co zrobić, aby przeciwstawić się suszy?
 • Praktyczne narzędzia do ochrony zasobów wodnych w gospodarstwach rolnych.

 

 1. Agroleśnictwo i zadrzewienia

 

Data: 25.11.2021 r.

Godz. 18.30 – 20:00

 

 • Co to jest agroleśnictwo i jak zwiększyć rentowność gospodarstwa?
 • Co to jest uprawa współrzędna i sylwopastoralizm?
 • Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu nasadzeń w gospodarstwie?
 • Możliwości pozyskania środków na agroleśnictwo z PROW i inne formy finansowania.

 

 1. Osłona gleby i uprawy

 

Data: 29.11.2021 r.

Godz. 18.30 – 20:00

 

 • Co nam daje osłona gleby?
 • W jaki sposób i czym zabezpieczać glebę?
 • Poplony, zielony ugór i inne wsiewki.
 • Możliwości pozyskania środków na działania ochronne w gospodarstwie.

 

 1. Próchnica źródłem życia

 

Data:  02.12.2021 r.

Godz. 18.30 – 20:00

 

 • Rola próchnicy w zatrzymywaniu wody i składników mineralnych w glebie.
 • Jak zwiększyć zawartość próchnicy w glebie?
 • Organizmy glebowe – jak zadbać o życie w glebie?
 • Wpływ zawartości próchnicy na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

 

 1. Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

 

Data: 06.12.2021 r.

Godz. 18.30 – 20:00

 

 • Dlaczego warto prowadzić wypas rotacyjny?
 • Zwiększenie przyrostu runi pastwiskowej i zrównoważenie produkcji.
 • Poprawa jakości gleby, w tym jej możliwości retencyjnych.
 • Utrzymanie i wzrost różnorodności biologicznej roślin i zwierząt.
 • Zabezpieczanie użytków zielonych przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.
 • Poprawa dobrostanu zwierząt.
 • Wpływ intensywnego rotacyjnego wypasu kwaterowego na wynik finansowy gospodarstwa i możliwości pozyskania środków na inwestycje.

 

REJESTRACJA: https://forms.gle/yBsWDewX32WqhyF3A

Szkolenie jest częścią projektu „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Celem projektu jest:

 • Promowanie oszczędzania wody wśród polskiego społeczeństwa;
 • Poszerzanie i wzmacnianie wiedzy na temat rozwiązań mikroretencyjnych, które może wdrażać każdy z nas;
 • Zwiększanie kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

 

W ramach projektu organizowane są szkolenia, warsztaty oraz konkursy. Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aeris Futuro: https://aerisfuturo.pl/projekt/hydrozagadka-jak-wygrac-z-susza/

 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny: Radio Kraków, Teraz Środowisko