Konkursu Plastyczno-Literackiego „Bohaterowie Niebios 18.12.1944 r.”

Konkursu Plastyczno-Literackiego „Bohaterowie Niebios 18.12.1944 r.”

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastyczno-Literackiego „Bohaterowie Niebios 18.12.1944 r.” Konkurs organizowany jest w  celu  upamiętnienia katastrofy amerykańskiego bombowca B-24 J „California Rocket” w pobliżu polany Pańska Przehybka.

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości historycznej poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat wojennej przeszłości naszej małej ojczyzny.
 • Upamiętnienie rocznicy katastrofy amerykańskiego bombowca B-24J na terenie naszego regionu.
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania dialogu międzypokoleniowego.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, kształcenie wrażliwości  estetycznej oraz aktywności i wyobraźni plastycznej i poetyckiej mieszkańców Ochotnicy Górnej.

 

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu plastyczno-literackiego mogą być mieszkańcy Ochotnicy Górnej.

 

Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:

 • konkurs plastyczny:

I - uczniowie klas 0-III szkół podstawowych,

II- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

 • konkurs poetycki:

I - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,

II- młodzież i dorośli.

 

Zasady przygotowania prac:

 • Prace konkursowe powinny być przygotowane w formacie A4 (nie w formie przestrzennej).
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, z zaznaczeniem, że forma pracy i jej wykonanie muszą reprezentować poszanowanie dla patriotycznej historii naszej Małej Ojczyzny.
 • Prace  literackie  powinny  być  napisane  na  komputerze  (czcionka  Times  New  Roman  rozmiar 14, interlinia 1,5).
 • Wszystkie zgłoszone do konkursu prace  powinny zawierać imię, nazwisko, klasę lub kategorię wiekową, a  także w przypadku uczestników niepełnoletnich  imię  i  nazwisko  oraz  adres  i  numer  telefonu  kontaktowego  rodzica  bądź  opiekuna prawnego (do pracy należy wówczas dołączyć oświadczenie wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Do  udziału  w  konkursie  dopuszcza  się  wyłącznie  prace  indywidualne  wykonane własnoręcznie  przez  uczestników.
 • Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do konkursu tylko  jedną  pracę.

 

Prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane.

 

Przyjmowanie prac:

Prace konkursowe  należy  dostarczyć  do  dnia 13 grudnia   do  siedziby  Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 grudnia podczas uroczystości upamiętniającej katastrofę Liberatora organizowanej  w Wiejskim Ośrodku Kultury.

 

Szczegóły w załączonym regulaminie.