XVIII Gminny Konkurs recytatorski

XVIII Gminny Konkurs recytatorski

W dniu 16 listopada 2021r w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez Gminną Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z Gminy Ochotnica Dolna.

Odbył się on w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: kl. 0-III – poezja Jana Brzechwy

II kategoria: kl. – IV-VI – poezja Marii Konopnickiej

III kategoria: kl. VII-VIII – poezja Jana Kochanowskiego

 

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie wraz ze swoimi nauczycielami. Wybór najlepszych był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: Maria Chlipała – Gołdyn Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, Halina Ziemianek Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej , Barbara Udziela Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna, Jan Franczyk Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna, Robert Królczyk Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna, Monika Groń Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej oraz Monika Jagieła Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej.   

 

Przy ocenie uczestników zwracano szczególnie uwagę na takie umiejętności jak:

1. Znajomość tekstu.

2. Właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, przerzutni).

3. Wyraziste mówienie (dostosowanie sposobu mówienia do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć, za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie bądź rozbawienie słuchaczy).

 

Po wspólnych naradach wyłoniono zwycięzców:

I kategoria wiekowa:

 

I miejsce - Kinga Królczyk

Wyróżnienie - Zuzanna Chrobak

 

II kategoria wiekowa:

 

I miejsce – Dorota Mikołajczyk

Wyróżnienie – Weronika Chryczyk

 

III kategoria wiekowa:

 

I miejsce – Amelia Luberda

Wyróżnienie – Emilia Tworek

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

GALERIA