Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 listopada 2021 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 listopada 2021 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Ochotnicy Dolnej osiedle Hologówka, przeznaczonego na wynajem do składowania sprzętu rehabilitacyjnego.