Transmisja XLIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Transmisja XLIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 9. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Ochotnica Dolna.
 10. Interpelacje i  zapytania radnych.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.