Informacja o nauczaniu zdalnym w dwóch szkołach podstawowych w związku z wykryciem przypadku zakażenia koronawirusem

Informacja o nauczaniu zdalnym w dwóch szkołach podstawowych w związku z wykryciem przypadku zakażenia koronawirusem

Informujemy, że w szkołach pojawiły sie przypadki zachorowania uczniów na koronawirusa. W związku z tym działając na podstawie obowiązującego prawa dyrektorzy szkół dla uczniów klas, do których uczęszczają uczniowie zostało zorganizowane nauczanie zdalne, a dla uczniów, którzy mieli kontakt z chorymi na zajęciach świetlicowych zostało organizowane nauczanie hybrydowe.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej dla uczniów klasy III zostało zorganizowane nauczanie zdalne, a dla uczniów klas I i II, którzy mieli kontakt z chorym uczniem na zajęciach w świetlicy zostało zorganizowane nauczanie hybrydowe. Zajęcia w takiej formie trwają w okresie od 26 listopada 2021 r. do 03 grudnia 2021 r.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej dla uczniów klasy I  zostało zorganizowane nauczanie zdalne w okresie od 29 listopada 2021 r. do 02 grudnia 2021 r.

Nauczanie w takiej formie zostało wprowadzone na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U.  z2020 r. poz. 1604) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 982).