Komunikat dla Podatników – zmiana w bezpośredniej obsłudze Interesantów.

W związku z przeprowadzoną na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy w miejscowościach: Ochotnica Górna i Tylmanowa oraz obowiązkiem złożenia druków informacji podatkowych przez podatników w wyniku w/w modernizacji (modernizacja objęła aktualizację użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków) prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizytę w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 18-262-09-42 lub 18-262-09-10

Wyżej wymieniona zmiana w bezpośredniej obsłudze Interesantów ma na celu zapewnienie  bezpieczeństwa w związku z epidemią (SARS-CoV-2), a także  usprawnienie procesu  obsługi oraz skrócenie czasu oczekiwania.