Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 stycznia 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 stycznia 2022 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykazy nieruchomości dotyczący działki ewid. nr. 6748/27 położonej w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. WYKAZ.doc (rozmiar pliku: 32 KB)