Spotkanie sprawozdawcze OSP w Ochotnicy Dolnej

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Ochotnicy Dolnej

W sobotę 8 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej. Przy okazji spotkania druhowie podsumowali 2021 rok. W zeszłym roku ze środków gminy Ochotnica Dolna strażacy z OSP w Ochotnicy Dolnej zakupili dwie bramy garażowe. Wydano na ten cel 23.253 zł. Został zakupiony również sprzęt i wyposażenia strażaków za kwotę 19.351.77 zł.

Druhowie omówili plan działalności i finanse jednostki na rok 2022. Podczas dyskusji wójt Tadeusz Królczyk poinformował strażaków, że w budżecie gminy zabezpieczone zostały pieniądze niezbędne na wkład własny do zakupu wozów strażackich. Na 400 tysięcy złotych wsparcia może liczyć Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Dolnej. Zabezpieczono również kolejne 400 tysięcy złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej.

Wójt przekazał podziękowania Strażakom za służbę na rzecz mieszkańców oraz życzył im, oraz ich rodzinom bezpiecznych akcji i zdrowia, a także wszelkiej pomyślności w 2022 roku.

GALERIA