Tradycja ochotnickiej muzyki przekazana zgodnie z jej duchem

Tradycja ochotnickiej muzyki przekazana zgodnie z jej duchem

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej zrealizował w 2021 r. zadanie pn. „Muzykowanie na góralskich nutach” dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2021”. Od kwietnia do grudnia ubiegłego roku w budynku WOK odbywały się warsztaty z nauki gry na skrzypcach i basach, podczas których uczniowie pod nadzorem Mistrza – Krzysztofa Dobrzyńskiego – pogłębiali wiedzę muzyczną i  nabywali umiejętności związanych z grą na instrumentach.

Realizacja projektu miała na celu przede wszystkim ocalenie tradycyjnej ochotnickiej muzyki góralskiej, ale także kultywowanie lokalnej muzycznej tradycji. Kiedyś przekaz tradycji i dziedzictwa muzycznego odbywał się z pokolenia na pokolenie w domach, na tzw. posiadach. To właśnie domy były ostoją tradycji. Obecnie jednak to się zmienia, a tradycję wypiera internet i nowoczesność. Choć wiele elementów tradycji jest nadal żywych, to jednak edukacja stała się wręcz konieczna, by tradycję muzyki góralskiej przekazać zgodnie z jej duchem.

Podczas zajęć wiedza dotycząca gry na skrzypcach i basach została skutecznie przekazana młodym ochotniczanom i mamy nadzieję, że będzie prezentowana podczas różnych wydarzeń kulturalnych w naszej Gminie i poza nią.

Zwieńczeniem dziewięciomiesięcznego cyklu szkoleniowego był koncert w wykonaniu uczniów, którzy zaprezentowali nabyte umiejętności gry na skrzypcach i basach góralskich.

Z procesu szkolenia został także nagrany materiał filmowy prezentujący postępy z nauki oraz opatrzony komentarzem Mistrza. Zapraszamy do obejrzenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.