Ogłoszenie w sprawie wyjazdu do Szczyrzyca

Ogłoszenie.

Uczestnicy projektu: „Sportowo żyj – żyj kolorowo!, którzy zgłosili chęć udziału w:
wyjeździe do Szczyrzyca dnia 02 sierpnia 2012
 
 proszeni są o dostarczenie niezbędnych dokumentów:
·       zgoda na wyjazd,
·        oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 7 do 31 lipca 2012 roku.
 
Dokumenty można pobrać ze strony internetowej:
www.ochotnica.pl – zakładka „Sportowo żyj – żyj kolorowo!”
 
 Niezbędne informacje na temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu:
18 262 09 47 lub na stronie internetowej projektu.

 

 

Do pobrania:

1. Zgoda na wyjazd oraz program wycieczki