Rozkład jazdy

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475, z późn. zm.), zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. lub 31.12.2019 r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.